14 Feb 2017

Novi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobitU „Službenim novinama FBiH“ broj 88/16 od 09.11.2016. godine, objavljen je Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit. Ovim Pravilnikom se uređuje utvrđivanje porezne osnovice, procedure utvrđivanja i naplate poreza, procedure za ostvarivanje prava na porezne poticaje, oblik, sadržaj, načine i rokove dostavljanja obrazaca poreznih prijava i druga pitanja od značaja za primjenu Zakona o porezu na dobit.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. od 17.11.2016. godine.

Više...

21 Jan 2017

Novi zakon o finansijskom poslovanjuPOČETAK PRIMJENE ZAKONA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU (Sl.FBiH broj 48/16)

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da je stupio na snagu Zakon o FP dana 30.12.2016.godine, a obavezni su ga primjenjivati: Pravna lica koja obavljaju profitnu djelatnost, Samostalni poduzetnik (obrtnici koji posluju u skladu sa propisom o obrtu i Subjekti javnog prava (ugovorni organi koji su uređeni u skladu sa propisima o javnim nabavkama) Navedeni Zakon se ne odnosi na: Finansijske institucije, Fizička lica i Udruženja i druge neprofitne institucije.

Više...